ЕТ Инсайт

ирма ЕТ„Инсайт” е производител на зърнени и маслодайни култури. Основната ни дейност е производство и реализация на зърнени култури – хлебна и фуражна пшеница, рапица, пивоварен и фуражен ечемик, овес, маслодаен слънчоглед, царевица и кориандър.

https://insait.bg/


Гарантирано качество