GREENGUARD Gold

Greenguard Gold

Greenguard Gold е международен сертификат за продукти и материали за вътрешна употреба. Той гарантира, че опънатите тавани на най-високите изисквания за липса на замърсители (летливи органични съединения - ЛОС) във въздуха в затворени помещения и следователно за напълно безвредни и за най-чувсвтителните хора (деца, болни хора и др.).

 


Гарантирано качество