Дентална клиника МЕДСТОМ

Дентален център \"Медстом\" е един от първите дентални центрове в България, основан през 2001 година. През всичките тези години нашият висококвалифициран екип помага на стотици пациенти. Името \\\"Медстом\\\" е гаранция за добро обслужване и висококачествени грижи в областта на денталното здраве.

http://medstom.com/


Гарантирано качество