Хотелски комплекс Национал Палас

Ансамбъл семейни хотели Национал Палас се намира в централната част на Сливен в архитектурно – възрожденския ансамбъл Добри Желязков, включващ две сгради ПК от Национално значение – Къщата и първата фабрика на Добри Желязков – Фабрикаджията, Чакъровата къща II и 6 сгради ПК от местно значение. Хотелският комплекс се развива в една изключително сложна архитектурна среда. Обединени са дворните пространства на 4 имота – к. Добри Желязков, к. Чакърова III, к. Ангьозов. Комплексът е разположен на две улици – ул. Великокняжеска – групов паметник на културата – основна градска комуникация, вливаща се в централното площадно пространство и ул. Иречек – обслужваща улица. В рамките на територията на хотелския комплекс попадат две сгради ПК: Къщата и първата фабрика на Добри Желязков (национален паметник на културата адаптиран в ресторант Механа При Фабрикаджията) , Чакърова II адаптирана в Къща за гости ,както и “Бозукова къща” Новоизградения хотел Национал Палас с достъп до улица Великокняжеска – една от най-красивите улици в централната градска част на Сливен. Главният вход на комплекса е маркиран с двуетажен обем, решен във възрожденски стил, в който е разположена охрана и административна част – офиси, счетоводство, управител. През дълбок проход се достига до хотелската сграда, която е решена в четири обема на принципа на ансамбъл от четири къщи със самостоятелни стълбищни клетки, с обща рецепция и лоби бар, разположени под една от сградите, сватбен салон “ГАЛЕРИЯ+”, ресторант – под втората сграда, конферентна зала”МАКСИМА” под третата сграда и вътрешна улица, която осъществява връзка между хотелските крила, северния двор с охраняем паркинг и с южния двор, решен като лятна градина на ресторанта и механата. Архитектурното решение на четризвездния хотел е подчинено на търсене на луксозен бизнес хотел, във възрожденски архитектурен ансамбъл в сърцето на града, композиран от основните градоустройствени елементи – къща, двор, улица, преминаване от двор в двор, преминаване от сграда в сграда. Цялата композиция създава едно неповторимо разнообразие от открити и закрити пространства, смяна на погледите, динамика на околното пространство. Редуват се самостоятелно влизане за рестиранта през южния двор от улица "Иречек" и влизане за ресторанта през вътрешната остъклена улица на рецепцията. Рецепцията е организирана като център на цялата композиция с панорамен изглед към главния вход С открит и подземен охраняем паркинг.

http://nationalpalace.bg/


Гарантирано качество